Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě se nachází na ulici Těšínská. S celkovou výměrou 251.202 m2 patří spolu s brněnským Ústředním hřbitovem a pražskými Olšanskými hřbitovy k největším pohřebištím České republiky. Počet hrobových míst je 17.000 a kapacita hřbitova je v souhrnu 70.000 hrobových míst.